ارتباط با روابط عمومی

تماس

مسئول روابط عمومی

34354400-11 داخلی 203

031-34425922

کانال تلگرام:@farhangvahonar1

http://www.farhangvahonar1.ir

سایر اطلاعات

روابط عمومی این مرکز به مدیریت مهندس حامد مشکلانی در حال انجام وظایف مربوطه به این واحد می باشد

آدرس ما

تماس با ما

اطلاعات تماس با مرکز

  • شماره تماس: 07-34354400-031
  • آدرس ایمیل : info@uastca-esf1.ac.ir
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی ارتباط با روابط عمومی