مدرسه تابستانه یک روزه خلق ایده و ایده پردازی

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها مدرسه تابستانه یک روزه خلق ایده و ایده پردازی