آغاز ثبت نام ترم تابستان دوره ی تخصصی گوهرشناسی و شناخت احجار کریمه

آغاز ثبت نام ترم تابستان دوره ی تخصصی گوهرشناسی و شناخت احجار کریمه
زمان ثبت نام : تا 8 مردادماه ۹۸

مکان : خیابان رباط سوم ، خیابان دانش ، دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر اصفهان

علاقمندان به شرکت در کلاس می توانند در موعد مقرر به دفتر ثبت نام دانشگاه (جنب دفتر مدیران گروه)مراجعه فرمایند
به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره اعطا خواهد شد

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها آغاز ثبت نام ترم تابستان دوره ی تخصصی گوهرشناسی و شناخت احجار کریمه