فراخوان شرکت در دوره طرح مهندسی فرهنگی «تربیت مربی فرهنگی» دانشگاه فرهنگ وهنر

دانشجویان و دانش آموختگان فرهیخته علاقمند به شرکت در دوره طرح مهندسی فرهنگی «تربیت مربی فرهنگی» دانشگاه فرهنگ وهنر جهت ثبت نام «نام ونام خانوادگی، رشته تحصیلی، شماره تماس» خود را به شماره  09900834661 تا تاریخ 29 تیر روز شنبه پیامک فرمایند
لازم به ذکر است شرکت در دوره جهت دانشجویان کارورز به عنوان ساعات کارورزی محسوب می گردد، و همچنین در پایان دوره «گواهینامه تربیت مربی فرهنگی» به شرکت کنندگان تقدیم می شود ودر تورگردشگری فرهنگی وهنری دانشگاه به فعالیت می پردازند

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها فراخوان شرکت در دوره طرح مهندسی فرهنگی «تربیت مربی فرهنگی» دانشگاه فرهنگ وهنر