تغییر تاریخ آزمون های متمرکز بدلیل همزمانی با کنکور کارشناسی ارشد

با توجه به تاریخ برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تداخل آن با زمان برگزاری آزمون متمرکز، به منظور مساعدت با متقاضیان شرکت در کنکور مذکور، زمان برگزاری درسهای
مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری مقطع کارشناسی ناپیوسته
مهارت ها و قوانین کسب وکار مقطع کاردانی ناپیوسته
از ساعت 14 لغایت 16 مورخ 98/3/23 به 98/3/19(همان ساعت) تغییر می یابد

 

تاریخ برگزاری کلیه آزمون های متمرکز به این شرح می باشد

مقطع کاردانی:
اندیشه اسلامی1: ساعت 14 لغایت 16 مورخ 98/3/18
اخلاق اسلامی: ساعت 14 لغایت 16 مورخ 98/3/20
دانش خانواده و جمعیت: ساعت 14 لغایت 16 مورخ 98/3/21
مهارتها و قوانین کسب و کار: ساعت 14 لغایت 16 مورخ 98/3/19

مقطع کارشناسی:
 اندیشه اسلامی2: ساعت 14 لغایت 16 مورخ 98/3/18
تاریخ تحلیلیل صدر اسلام: ساعت 14 لغایت 16 مورخ 98/3/20
انقلاب اسلامی: ساعت 14 لغایت 16 مورخ98/3/21
تفسیر موضوعی قرآن: ساعت 14 لغایت 16 مورخ 98/3/22
مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری: ساعت 14 لغایت 16 مورخ 98/3/19

 

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها تغییر تاریخ آزمون های متمرکز بدلیل همزمانی با کنکور کارشناسی ارشد