اطلاعیه امورمالی

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی :

جهت تایید نهائی انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 (طبق جدول زمانبندی اعلامی از طرف آموزش) پرداخت نیمی از شهریه الزامی است در غیر اینصورت انتخاب واحد بصورت خودکار در مهلت زمانی تعیین شده حذف می گردد.

عواقب عدم توجه به اطلاعیه فوق بعهده خود دانشجو می باشد.


امورمالی 97/11/08