افتتاحيه رسمی کانون دانش آموختگان فرهنگ و هنر

افتتاحيه رسمی کانون دانش آموختگان فرهنگ و هنر همراه با تقدیر از دانش آموختگان ممتاز دو ترم گذشته

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها افتتاحيه رسمی کانون دانش آموختگان فرهنگ و هنر