قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

باتوجه به بخشنامه دانشگاه جامع مبنی بر ممنوعیت همراه داشتن وسایل الکترونیکی (موبایل و...) و جزوات ، کیف و هرگونه اشیاء ممنوعه در جلسه امتحان همراه داشتن این گونه وسایل به منزله ی تقلب بوده و برای دانشجویان خاطی در آن امتحان نمره ی صفر لحاظ می گردد .
لذا کلیه دانشجویان به موارد فوق توجه نموده واز به همراه آوردن وسایل و تلفن همراه خودداری نمایند.مسئولیت عدم توجه به اطلاعیه ها بر عهده دانشجویان عزیز خواهد بود...

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی