تذکرات بسیار مهم در مورد امتحانات

با توجه به شروع امتحانات پايان نيم سال دوم تحصيلي ٩٧-٩٦ از روز شنبه ٩٧/١٠/٢٢
ضمن آرزوي موفقيت و خداقوت ،نكات ذيل به عزيزان يادآوري ميگردد  :بديهي است مسئوليت عدم توجه به اين موارد بر عهده دانشجويان خواهد بود

 ١-دانشجويان عزيز سريعا سامانه دانشجويي خود را بررسي نمايند اگر امكان دسترسي به سامانه مقدور نباشد پرونده آموزشي دانشجو( عليرغم تذكرات فراوان) ناقص است و ناقص بودن پرونده امكان چاپ كارت ورود به جلسه را از وي صلب مينمايد...


?عزيزان تنها فردا چهارشنبه ٩٧/١٠/١٩ را جهت مراجعه به آموزش و تكميل پرونده آموزشي خود فرصت دارند(ساعت ١٠:٣٠ الي١٨)

٢-دانشجويان عزيز فقط و فقط فردا چهارشنبه از ساعت ١٠:٣٠ الي١٩ را جهت مراجعه به امور مالي ،تاييد و ممهور نمودن كارت ورود به جلسه خود فرصت خواهند داشت.

?بديهي است دفاتر آموزش و امور مالي دانشگاه مثل دانشگاههاي ديگر ،از زمان شروع امتحانات درگير برگزاري امتحانات بوده و جوابگوي مراجعان نخواهند بود.

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها تذکرات بسیار مهم در مورد امتحانات