قابل توجه دانشجویان عزیز

1 -عزيزان نسبت به پرداخت شهریه و تسویه حساب نهائی تا تاریخ 97/10/16 فقط وفقط از طریق سامانه دانشجوئی هم آوا بصورت اينترنتي اقدام نمایند.


 2 - جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول 98-97 پس از تسویه حساب نهائی از تاریخ 97/10/17 با مراجعه به سامانه دانشجوئی هم آوا نسبت به پرینت کارت خود اقدام نموده وبا مراجعه به امور مالی دانشگاه کارت خود را ممهور به مهر و تایید نمایید.

امکان صدور کارت ورود به جلسه امتحانات بدون تسویه حساب مالی امکان پذیر نمی باشد.

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها قابل توجه دانشجویان عزیز