سمینار کارآفرینی و آموزش تخصصی در حوزه کار آفرینی

سمینار کارآفرینی و آموزش تخصصی در حوزه کار آفرینی

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها سمینار کارآفرینی و آموزش تخصصی در حوزه کار آفرینی