اجرای همنوازی دانشجویان موسیقی

اجرای همنوازی دانشجویان موسیقی به سرپرستی استاد فریدی زاده

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها اجرای همنوازی دانشجویان موسیقی