برگزاري جشن ميلاد حضرت رسول اكرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)

برگزاري جشن ميلاد حضرت رسول اكرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها برگزاري جشن ميلاد حضرت رسول اكرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)