راه یابی فیلم مستند گالین به بخش رقابتی دوازدهمین جشنواره فیلم مستند ایران سینما حقيقت

راه یابی فیلم مستند گالین به بخش رقابتی دوازدهمین جشنواره فیلم مستند ایران سینما حقيقت
با تهيه كنندگي:استاد ابراهيم مرادي

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها راه یابی فیلم مستند گالین به بخش رقابتی دوازدهمین جشنواره فیلم مستند ایران سینما حقيقت