نشست صمیمانه و تریبون آزاد ریاست دانشگاه فرهنگ و هنر جناب آقای دکتر قلمکاریان با دانشجویان

نشست صمیمانه و تریبون آزاد ریاست دانشگاه فرهنگ و هنر جناب آقای دکتر قلمکاریان با دانشجویان بزرگوار و پاسخگویی به سوالات

موعد: چهارشنبه۳۰آبان ماه از ساعت 16 الی اذان مغرب و عشاء
میعاد: سالن شهید آوینی دانشگاه (آمفی تئاتر).

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها نشست صمیمانه و تریبون آزاد ریاست دانشگاه فرهنگ و هنر جناب آقای دکتر قلمکاریان با دانشجویان