کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش آوایی رشته تحقیق توسط حمزه عوده زاده

در سی و سومین دوره مسابقات ملی قرآن دانشجویان سراسر کشور، حمزه عودزاده دانشجوی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر شماره یک مقام شایسته تقدیر در بخش آوایی رشته تحقیق کسب کرد.

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش آوایی رشته تحقیق توسط حمزه عوده زاده