محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها بازدید دکتر مشکلانی و دکتر قلمکاریان از هسته تایم بانک