کرسی آزاد اندیشی با حضور حجت الاسلام دکتر شاه میری(ازقم)

کرسی آزاد اندیشی با موضوع: تاب آوری در خانواده و اجتماع با حضور حجت الاسلام دکتر شاه میری(ازقم)

عكاس:فاطمه آتشي

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها کرسی آزاد اندیشی با حضور حجت الاسلام دکتر شاه میری(ازقم)