نشست صمیمانه ریاست محترم دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان دکتر قلمکاریان با دانشجویان

نشست صمیمانه ریاست محترم دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان دکتر قلمکاریان با دانشجویان عزیز،

همراه با پاسخگویی به سوالات و تریبون آزاد دانشجویی.

موعد: شنبه۲۱مهرماه از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰
سالن شهید آوینی دانشگاه (آمفی تئاتر).

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها نشست صمیمانه ریاست محترم دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان دکتر قلمکاریان با دانشجویان