دوره های تک پودمان و اموزش های ازاد فرهنگی و هنری

دانشگاه فرهنگ و هنر در نظر دارد دوره های تک پودمان و اموزش های ازاد فرهنگی و هنری را به صورت کارگاهی و دوره های اموزشی برگزار نماید لذا اساتیدارجمند؛دانشجویان گرانقدر؛ هنرمندان گرامی و اصحاب محترم فرهنگ هنرورسانه پیشنهادات خود را به همراه سرفصل ها و معرفی اساتید به صورت مکتوب به دفترامور اساتید ارائه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:
خسروی 09907091008
09398479843
نمابر 34425922

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها دوره های تک پودمان و اموزش های ازاد فرهنگی و هنری