دانشجویان متقاضی وام شهریه

دانشجویان متقاضی وام شهریه از طریق سایت www.swf.ir درخواست خود را ثبت نمایند.


دانشجویان واجد شرایط پس از اعلام نظر صندوق رفاهی جهت دریافت وام به صندوق مهر ایران معرفی خواهند شد...

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها دانشجویان متقاضی وام شهریه