ماه محرم، ماه شهادت پاکبازانی از خاندان نبوت

کجایید ای شهیدان خدایی،  بلاجویانِ دشت کربلایی؟

کجایید ای سبکبالانِ عاشق  پرنده‌تر ز مرغانِ هوایی؟

فرارسیدن ماه محرم، ماه شهادت پاکبازانی از خاندان نبوت را به تمامی آزادگان جهان تسلیت می‌گویم و از خداوند منان می‌خواهم که ما را در مسیر آزادی و آزادگی، آنسان مدد فرماید که همواره از آن مرغان بهشتی تأسی جوییم و بر مسیر روشن ایشان ره پوییم.

دکتر احسان مشکلانی
رييس دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها ماه محرم، ماه شهادت پاکبازانی از خاندان نبوت