روز عید غدیر، بر تمامی شیعیان مبارک باد

به نام خدا

علي،‌ تنها مرد عدالت‌ نيست كه‌ تجسم‌ عدالت‌ است‌. عدالتي‌ كه‌ يك‌ روز از خانه‌ي‌ خدا برآمد و روز ديگر در دل‌ زمين‌ ناله‌ كرد و روز سوم‌ در خانه‌ي‌ خداي‌ نهان‌ شد كه‌ يعني‌ من‌ پيام خدايم‌؛ پيغامبر ني‌ام‌ كه‌ خود، پيام‌ وي‌ام‌؛ چراغ‌ معجزت‌ خدايم‌ و محمّد، كه درود خداي‌ بر وي‌ و خاندانش‌ باد، با من‌ تو را پيام‌ داد در بدر، در احد، در خندق‌ و در هر كجا كه‌ مردمان‌ را پيامي‌ بايسته‌ بود. حتي‌ در آن‌ زمان‌ كه‌ دشمنانش‌ را عهد آن‌ بود كه‌ آرامشش‌ را به‌ تيغي‌ آخته‌ پريشان‌ سازند كه خداوند دو چيز را از مردمان‌ دريغ‌ نمي‌دارد: يكي‌ پيام‌ را و يكي‌ روزي‌ را؛ و محمّد (ص) كه‌ امانتدار وي‌ بود، كي‌ مي‌توانست‌ كه‌ حتّي‌ قاصدانِ جانِ خويش‌ را از پيام‌ خدا محروم‌ سازد؟! یا گاهِ وداع، تربیت‌یافته‌ی خویش را بر جایگاهِ خویش ننشاند تا پس از وی بر مسلمانان حکم راند و رایت جوانمردی را بر پهنه‌ی زمین بگستراند؟!

روز عید غدیر، بر تمامی شیعیان مبارک باد!

دکتر احسان مشکلانی

رییس دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها روز عید غدیر، بر تمامی شیعیان مبارک باد