شهادت پنجمین ستاره‌ی فروزانِ آسمان دانش و تقوا

خداوند بزرگ‌مرتبه هریک از اخترانِ تابناکِ آسمان امامت شیعه را به خُلق‌وخویی عظیم فضیلت داد تا جمع آنان، اسباب هدایت پیروان خویش را کامل سازند و رایت سربلندی آنان را در میان جهانیان برافرازند. از میان این جمع، امام محمدباقر (ع) در اشاعه‌ی دانش چنان بود که ایشان را باقرالعلوم لقب دادند. چنان که فعالیت‌های علمی آن امام بزرگوار منجر به تأسیس دانشگاهی شد که بعداً امام جعفر صادق (ع) چونان خورشیدی تابناک در آسمان آن درخشید.
سالروز شهادت پنجمین ستاره‌ی فروزانِ آسمان دانش و تقوا، امام محمدباقر (ع) را به پیروان آن حضرت تسلیت می‌گویم و از خداوند منان آرزومندم ما را در پیروی از آن حضرت، که همانا گام نهادن بر مسیر دانش و تقواست، موفق بدارد.
دکتر احسان مشكلانی
رييس دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها شهادت پنجمین ستاره‌ی فروزانِ آسمان دانش و تقوا