دریافت جایزه بهترین فیلم مستند در جشنواره فیلم مستند شیکاگوی آمریکا

دریافت جایزه بهترین فیلم مستند در جشنواره فیلم مستند شیکاگوی آمریکاDOCADEMIA2018
تهیه کننده:ابراهیم مرادی
استاد دانشگاه فرهنگ وهنر اصفهان

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها دریافت جایزه بهترین فیلم مستند در جشنواره فیلم مستند شیکاگوی آمریکا