فراخوان دعوت به حضور در تيم منتخب واليبال دختران دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان

دانشجويان خانمي كه علاقمند به حضور در تيم واليبال دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان هستند و در رده هاي استاني ،كشوري و بين المللي مقام اخذ نموده اند به دفتر روابط عمومي و كارآفريني دانشگاه و يا دفتر امور فرهنگي دانشجويي مراجعه نمايند...

مراجعه:سه روز اول هفته(١١ الي ٥ بعد ازظهر)

جهت حضور دانشجويان در تيم واليبال گواهي حضور و تخفيف شهريه در نظر گرفته خواهد شد...

 

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها فراخوان دعوت به حضور در تيم منتخب واليبال دختران دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان