قابل توجه دانشجويان عزيز

عزیزان از به همراه آوردن جزوه،کتاب ،موبایل،وسایل قیمتی و... در زمان برگزاری امتحانات خودداری نمایند بدیهی است دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در خصوص نگهداری اینگونه وسایل نخواهد داشت...

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها قابل توجه دانشجويان عزيز