روز ششم جشنواره چشم انداز

روز ششم جشنواره چشم انداز به روایت تصویر
۵ الی ۱۰ خردادماه ۱۳۹۷

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها روز ششم جشنواره چشم انداز