اطلاعيه دبيرخانه جشنواره چشم انداز

به بهترين گزارش مكتوب ،تصويري و ... از سالن ها،جلسات و رويدادهاي جشنواره چشم انداز جوايز نفيسي اهدا خواهد شد.

جشنواره چشم انداز
۵ الی ۱۰ خردادماه ۱۳۹۷

آدرس ما

تماس با ما

اطلاعات تماس با مرکز

  • شماره تماس: 11-34354400-031
  • آدرس ایمیل : info@uastca-esf1.ac.ir
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها اطلاعيه دبيرخانه جشنواره چشم انداز