روز اول-نمايش تئاتر بخش مسابقه(ديگر صدايم نزن مادر)

روز اول-نمايش تئاتر بخش مسابقه(ديگر صدايم نزن مادر)

كارگردان:مهدي خليليان
بازيگر:فاطمه احمدي
دانشجويان دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان

آدرس ما

تماس با ما

اطلاعات تماس با مرکز

  • شماره تماس: 11-34354400-031
  • آدرس ایمیل : info@uastca-esf1.ac.ir
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها روز اول-نمايش تئاتر بخش مسابقه(ديگر صدايم نزن مادر)