روز اول-اكران فيلم هاي بخش مسابقه

روز اول-اكران فيلم هاي بخش مسابقه

 

آدرس ما

تماس با ما

اطلاعات تماس با مرکز

  • شماره تماس: 11-34354400-031
  • آدرس ایمیل : info@uastca-esf1.ac.ir
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها روز اول-اكران فيلم هاي بخش مسابقه