قابل توجه دانشجويان عزيز

حضور دانشجويان عزيزي كه در اين ترم و دو ترم آينده واحد كارورزي و كاربيني اخذ نموده يا خواهند نمود در ده سانس نمايش آثار جشنواره چشم انداز الزامي است.
عزيزان در هنگام حضور به مسئولين پذيرش جنب سالن مراجعه نمايند
   حضور خانواده هاي عزيز دانشجويان جهت بازديد از آثار امكان پذير است.جهت صرف افطار دانشجويان همراه با خانواده ها حداكثر تا ساعت ٢٣ يك روز قبل   امكان ثبت رزرو به هر تعداد (در سامانه رزوراسيون ) مهيا مي باشد.

ده روز بعد از پايان جشنواره به مدت يك هفته دانشجويان مي بايست با مراجعه به دفتر تايپ و تكثير دانشگاه گواهي هاي حضور خود را دريافت نمايند.

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها قابل توجه دانشجويان عزيز