قابل توجه دانشجویانی که این ترم ویا ترم آینده کارورزی 1و2 اخذ نموده یا می نمایند

بدین وسیله به اطلاع می رساند با توجه به تصویب شورای اجرایی مرکز دانشجویانی که این ترم و یا ترم آینده درس کارورزی 1و2 اخذ نموده یا می نمایند ، حضور دربخش های مختلف جشنواره چشم انداز(اکران فیلم،تئاتر،گالری ها،مقالات و ...) و تکمیل فرم حضور و غیاب برای قبولی در درس کارورزی آن ها الزامی است .

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها قابل توجه دانشجویانی که این ترم ویا ترم آینده کارورزی 1و2 اخذ نموده یا می نمایند