برگزاری جشنواره چشم انداز از ۵ الی ١1 خردادماه

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی ، اساتید محترم و همکاران ارجمند می رساند جشنواره چشم انداز با موضوع انسان ، امید ،آینده از تاریخ 05/03/1397 لغایت 11/03/1397 در مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر یک اصفهان برگزار می گردد.
حضور پر مهر شما دلگرمی و قوت قلب برای رسیدن به آینده ای ایدآل خواهد بود.
باتشکر روابط عمومی جشنواره

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها برگزاری جشنواره چشم انداز از ۵ الی ١1 خردادماه