قابل توجه دانشجويان عزيز

دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان
نظر به برگزاري جشنواره چشم انداز از ٥ الي ١٠ خردادماه امكان رزرو غذا(افطار ) جهت حضور خانواده هاي گرامي دانشجويان فراهم گرديده است.
?رزرو غذا به قيمت دانشگاهي و از طريق سامانه  خواهد بود.

?عزيزان در هنگام رزرو غذا به تعداد مورد نياز غذا انتخاب نمايند.

?حداكثر تا ساعت ٣ يك روز قبل از هر نوبت غذايي امكان رزرو غذا خواهد بود.

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها قابل توجه دانشجويان عزيز