سلسله نشست های بعثت انسان

سلسله نشست های بعثت انسان

کرسی آزاد اندیشی

با موضوع —جامعیت قرآن کریم—

(پاسخگویی قرآن به نیازهای انسان)


دوشنبه ۹۷/۲/۳۱ ساعت۱۵:۳۰ الی۱۷:۳۰

سالن آمفی تئاتر دانشگاه فرهنگ و‌هنر اصفهان


۹٧/٢/۲۹

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها سلسله نشست های بعثت انسان