اطلاعیه در مورد درس کارورزی

با توجه به برگزاري جشنواره چشم انداز با موضوع انسان اميد آينده در خردادماه ١٣٩٧ و هم چنين برگزاري نشست دكتر مشكلاني در هفتمين جشنواره ملي فيلم كوتاه حسنات اصفهان با موضوع انسان نيكوكاري آينده ،حضور دانشجويان سينما و دانشجويان ساير رشته ها كه در اين ترم و ترم آينده درس كارورزي اخذ كرده يا خواهند نمود الزامي است.

زمان برگزاري نشست:امروز سه شنبه ساعت١٧ تا ١٩

مكان:سالن همايش هاي كتابخانه مركزي اصفهان

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها اطلاعیه در مورد درس کارورزی