قابل توجه دانشجويان گروه تئاتر، گروه تدوين ،گروه انيميشن و گروه كارگرداني

حضور دانشجويان گروه تئاتر در كارگاه های فيلمنامه نويسي فيلم كوتاه(شادمهر راستين) چگونگي روايت كردن فيلمنامه(كامبوزيا پرتوي) ايده يابي در فيلم كوتاه(دكتر پدرام صدرايي)  شناخت و ساخت شخصيت دراماتيك(ليلا ارجمند) انسان،نيكوكاري،آينده دكتر مشكلاني در جشنواره ملي فيلم كوتاه حسنات اصفهان الزامي است.

حضور دانشجويان گروه تدوين در ٤كارگاه از كارگاه هاي جشنواره ملي فيلم كوتاه حسنات اصفهان +نشست انسان،نيكوكاري،اينده   دكتر مشكلاني الزامي است.

حضور دانشجويان گروه انيميشن در كارگاه هاي همسايگي فيلم كوتاه با مدرنيسم (فريدون خسروي) فيلمنامه نويسي فيلم كوتاه (شادمهر راستين) چگونگي روايت كردن فيلمنامه(كامبوزيا پرتوي) ايده يابي در فيلم كوتاه (پدرام صدرايي) انسان،نيكوكاري،اينده دكتر مشكلاني جشنواره ملي فيلم كوتاه حسنات اصفهان الزامي است.

حضور دانشجويان عزيز گروه كارگرداني در كارگاه هاي فيلمنامه نويسي فيلم كوتاه (شادمهر راستين )چگونگي روايت كردن فيلمنامه(كامبوزيا پرتويي) ايده يابي در فيلم كوتاه (دكتر پدرام صدرايي) اصول هنر فيلمسازي مستند كوتاه(محسن اميريوسفي) انسان،نيكوكاري،آينده دكتر مشكلاني جشنواره ملي فيلم كوتاه حسنات اصفهان الزامي است.

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها قابل توجه دانشجويان گروه تئاتر، گروه تدوين ،گروه انيميشن و گروه كارگرداني