برنامه نشستها وكارگاههای آموزشی جشنواره فیلم کوتاه حسنات

برنامه نشستها وكارگاههای آموزشی جشنواره فیلم کوتاه حسنات
 برنامه‌های جشنواره در یک نگاه

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها برنامه نشستها وكارگاههای آموزشی جشنواره فیلم کوتاه حسنات