حضور در جلسات نمايش و تحليل فيلم هاي كارورزي

حضور در جلسات نمايش و تحليل فيلم هاي كارورزي لازم و به دليل جنبه هاي حائز اهميت علمي و تجربي براي دوستان دانشجوي رشته ي كارگرداني سينما كه واحد كارورزي دارند ضروري است ، بنابر اين چنانچه هر يك از دوستان دانشجو امكان حضور در اين جلسات را كه روزهاي ٤ شنبه ساعت ١٨ الي ٢٠ برگزار مي شود ، به هر دليل نداشته باشند شامل حذف ٣/١٦ واحد كارورزي شده و هيچ بهانه اي جهت عدم حضور ايشان پذيرفته نيست .
بديهي ست چنانچه دوستان با رغبت و اشتياق در جلسات نمايش و تحليل فيلم حاضر باشند ، استادان محترم نيز از شركت در جلسات و إظهار نظر و ارائه ي رهنمودها و راهنمايي هاي مبتني بر دانش و تجربه ي خود دريغ ندارند .

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها حضور در جلسات نمايش و تحليل فيلم هاي كارورزي