پیام تبریک رییس دانشگاه به مناسبت روز پدر

به نام خدا

كيست‌ که گاهِ عشق‌بازي‌ از بلا نمي‌پرهيزد و گاهِ سلطاني‌ با گدايان مي‌آميزد؟

كيست که با فرودستان‌ به‌ نرمي‌ سخن‌ مي‌راند و عاملان‌ و نزديكان خويش‌ را از آهن‌ تفته‌ و ‏شمشير آخته‌ مي‌ترساند؟

به‌ راستي‌ او كيست‌؟ دستان‌ كدامين‌ باغبانش‌ به‌ رنگ‌ و بويي‌ چنين خوش‌ پرورد؟

نور كدامين‌ ستاره‌اش‌ چنين‌ روشني‌ بخشيد؟

هيبت‌ كدامين معبودش‌ به‌ نيايشي‌ چنين‌ خاكسارانه‌ برانگيخت‌؟

ديدار كدامين‌ معشوقش چنين‌ بيخود كرد؟

كه‌اش‌ چنين‌ سخن‌ گفتن‌ آموخت‌ كه‌ خداي‌ مي‌داند اگر مخاطبان علی (ع)‌ همه‌ دانايان‌ سخن‌ بودند، پرواز سيمرغ‌ سخن‌ را تا كجا رهنمون‌ مي‌شد؟

روز ولادت پیشوای پرهیزکاران و روز پدر بر همه‌ی پارسایان مبارک باد!

دکتر احسان مشکلانی
رییس دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها پیام تبریک رییس دانشگاه به مناسبت روز پدر