کسب مقام سومی مناظرات کشوری

به گزارش روابط عمومی مرکز تیم مناظره دانشگاه جامع علمی کاربردی مقام سوم مناظرات کشوری از بین ۱۷ استان و ۲۲ تیم کسب کرد.

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها کسب مقام سومی مناظرات کشوری