کارگاه تخصصی تحلیل رسانه با حضور دکتر نجفی سولاری

به گزارش روابط عمومی مرکز کارگاه تخصصی تحلیل رسانه با حضور دکتر نجفی سولاری روز چهارشنبه 22 آذر ماه در سالن آمفی تئاتر برگزار شد.

در این کارگاه قبل از پایان یافتن تریبون آزاد در حوزه فضای مجازی نیز برگزار شد.

 

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها کارگاه تخصصی تحلیل رسانه با حضور دکتر نجفی سولاری