مناظره دانشجویی

مناظره دانشجویی

اولین مناظره دانشجویی دانشگاه های علمی کاربردی استان اصفهان در بهمن ماه سال جاری در اصفهان برگزار خواهد شد.

نفرات ثبت نام شده پس از گزینش در قالب تیم مناظره دانشگاه فرهنگ و هنر به مسابقات اعزام خواهند شد.

موضوعات مناظره به تیم ها از قبل اعلام خواهد شد.

هر تیم متشکل از ۵ نفر می باشد

(یک سرپرست،دو سخنران،دو پژوهشگر)
لوح تقدیر و جوایز نفیسی به نفرات برتر تعلق خواهد گرفت و نفرات برتر در قالب تیم مناظره دانشجویی استان جهت شرکت در مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.