مراسم بزرگداشت پدر گرافیک ایران

مراسم بزرگداشت پدر گرافیک ایران


✅استاد مرتضی ممیز

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها مراسم بزرگداشت پدر گرافیک ایران