رشته هاي جديد دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان جهت ترم بهمن ماه

رشته هاي جديد دانشگاه  فرهنگ و هنر  اصفهان جهت ترم بهمن ماه

رشته هاي جديد در مقطع كارداني


✅كارداني معماري-طراحي داخلي
✅كارداني تصوير برداري
✅كارداني طراحي لباس


رشته هاي جديد در مقطع كارشناسي


✅كارشناسي حرفه اي مربي هنر كودك
✅كارشناسي چاپ-طراحي چاپ

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها رشته هاي جديد دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان جهت ترم بهمن ماه