ارتباط با ریاست

قابل توجه کلیه دانشجویان مرکز

برای ارتباط بدون محدودیت و سریع با ریاست مرکز جناب آقای دکتر قلمکاریان می توانید از ایمیل زیر استفاده نمایید.

dr.galamkarian@uastca-esf1.ac.ir"

همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام نمایید.

ارتباط مستقیم با ریاست

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی متفرقه ارتباط با ریاست