معرفی رشته های مرکز

در این قسمت ما به معرفی رشته های دوره کاردانی و کارشناسی این مرکز پرداخته ایم

آدرس ما

تماس با ما

اطلاعات تماس با مرکز

  • شماره تماس: 11-34354400-031
  • آدرس ایمیل : info@uastca-esf1.ac.ir
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش معرفی رشته های مرکز