کارشناسی

نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
کارشناسی نوازندگي حرفه اي ساز کلاسيک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1145
کارشناسی نوازندگي حرفه اي ساز ايراني نگارش یافته توسط محسن آنالویی 711
کارشناسی امور فرهنگي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1105
کارشناسی گرافیک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1455
کارشناسی کارگرداني سينما نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1133
کارشناسی عکاسي خبري –حرفه اي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1080
کارشناسي روابط عمومی نگارش یافته توسط محسن آنالویی 906
کارشناسی تدوین نگارش یافته توسط محسن آنالویی 971
کارشناسی انيميشن نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1144
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش معرفی رشته های مرکز کارشناسی