کارشناسی

نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
کارشناسی نوازندگي حرفه اي ساز کلاسيک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 945
کارشناسی نوازندگي حرفه اي ساز ايراني نگارش یافته توسط محسن آنالویی 578
کارشناسی امور فرهنگي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 921
کارشناسی گرافیک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1154
کارشناسی کارگرداني سينما نگارش یافته توسط محسن آنالویی 925
کارشناسی عکاسي خبري –حرفه اي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 916
کارشناسي روابط عمومی نگارش یافته توسط محسن آنالویی 755
کارشناسی تدوین نگارش یافته توسط محسن آنالویی 792
کارشناسی انيميشن نگارش یافته توسط محسن آنالویی 889
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش معرفی رشته های مرکز کارشناسی