کارشناسی

نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
کارشناسی نوازندگي حرفه اي ساز کلاسيک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1724
کارشناسی نوازندگي حرفه اي ساز ايراني نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1180
کارشناسی امور فرهنگي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1624
کارشناسی گرافیک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 2247
کارشناسی کارگرداني سينما نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1640
کارشناسی عکاسي خبري –حرفه اي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1570
کارشناسي روابط عمومی نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1340
کارشناسی تدوین نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1544
کارشناسی انيميشن نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1896
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش معرفی رشته های مرکز کارشناسی