کارشناسی

نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
کارشناسی نوازندگي حرفه اي ساز کلاسيک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 95
کارشناسی نوازندگي حرفه اي ساز ايراني نگارش یافته توسط محسن آنالویی 78
کارشناسی امور فرهنگي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 109
کارشناسی گرافیک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 104
کارشناسی کارگرداني سينما نگارش یافته توسط محسن آنالویی 93
کارشناسی عکاسي خبري –حرفه اي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 98
کارشناسي روابط عمومی نگارش یافته توسط محسن آنالویی 84
کارشناسی تدوین نگارش یافته توسط محسن آنالویی 88
کارشناسی انيميشن نگارش یافته توسط محسن آنالویی 92

آدرس ما

تماس با ما

اطلاعات تماس با مرکز

  • شماره تماس: 11-34354400-031
  • آدرس ایمیل : info@uastca-esf1.ac.ir
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش معرفی رشته های مرکز کارشناسی