کارشناسی

نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
کارشناسی نوازندگي حرفه اي ساز کلاسيک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1851
کارشناسی نوازندگي حرفه اي ساز ايراني نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1266
کارشناسی امور فرهنگي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1732
کارشناسی گرافیک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 2448
کارشناسی کارگرداني سينما نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1752
کارشناسی عکاسي خبري –حرفه اي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1680
کارشناسي روابط عمومی نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1439
کارشناسی تدوین نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1685
کارشناسی انيميشن نگارش یافته توسط محسن آنالویی 2100
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش معرفی رشته های مرکز کارشناسی