کارشناسی

نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
کارشناسی نوازندگي حرفه اي ساز کلاسيک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1367
کارشناسی نوازندگي حرفه اي ساز ايراني نگارش یافته توسط محسن آنالویی 907
کارشناسی امور فرهنگي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1335
کارشناسی گرافیک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1756
کارشناسی کارگرداني سينما نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1353
کارشناسی عکاسي خبري –حرفه اي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1297
کارشناسي روابط عمومی نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1109
کارشناسی تدوین نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1197
کارشناسی انيميشن نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1417
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش معرفی رشته های مرکز کارشناسی