کارشناسی

نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
کارشناسی نوازندگي حرفه اي ساز کلاسيک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 319
کارشناسی نوازندگي حرفه اي ساز ايراني نگارش یافته توسط محسن آنالویی 210
کارشناسی امور فرهنگي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 342
کارشناسی گرافیک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 341
کارشناسی کارگرداني سينما نگارش یافته توسط محسن آنالویی 322
کارشناسی عکاسي خبري –حرفه اي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 319
کارشناسي روابط عمومی نگارش یافته توسط محسن آنالویی 267
کارشناسی تدوین نگارش یافته توسط محسن آنالویی 274
کارشناسی انيميشن نگارش یافته توسط محسن آنالویی 280

آدرس ما

تماس با ما

اطلاعات تماس با مرکز

  • شماره تماس: 11-34354400-031
  • آدرس ایمیل : info@uastca-esf1.ac.ir
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش معرفی رشته های مرکز کارشناسی