کارشناسی

نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
کارشناسی نوازندگي حرفه اي ساز کلاسيک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 789
کارشناسی نوازندگي حرفه اي ساز ايراني نگارش یافته توسط محسن آنالویی 471
کارشناسی امور فرهنگي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 759
کارشناسی گرافیک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 928
کارشناسی کارگرداني سينما نگارش یافته توسط محسن آنالویی 770
کارشناسی عکاسي خبري –حرفه اي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 766
کارشناسي روابط عمومی نگارش یافته توسط محسن آنالویی 629
کارشناسی تدوین نگارش یافته توسط محسن آنالویی 649
کارشناسی انيميشن نگارش یافته توسط محسن آنالویی 711
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش معرفی رشته های مرکز کارشناسی