کارشناسی

نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
کارشناسی نوازندگي حرفه اي ساز کلاسيک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 601
کارشناسی نوازندگي حرفه اي ساز ايراني نگارش یافته توسط محسن آنالویی 355
کارشناسی امور فرهنگي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 594
کارشناسی گرافیک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 659
کارشناسی کارگرداني سينما نگارش یافته توسط محسن آنالویی 578
کارشناسی عکاسي خبري –حرفه اي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 580
کارشناسي روابط عمومی نگارش یافته توسط محسن آنالویی 471
کارشناسی تدوین نگارش یافته توسط محسن آنالویی 485
کارشناسی انيميشن نگارش یافته توسط محسن آنالویی 514
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش معرفی رشته های مرکز کارشناسی