کارشناسی

نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
کارشناسی نوازندگي حرفه اي ساز کلاسيک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1506
کارشناسی نوازندگي حرفه اي ساز ايراني نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1030
کارشناسی امور فرهنگي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1467
کارشناسی گرافیک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1980
کارشناسی کارگرداني سينما نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1481
کارشناسی عکاسي خبري –حرفه اي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1417
کارشناسي روابط عمومی نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1208
کارشناسی تدوین نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1357
کارشناسی انيميشن نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1640
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش معرفی رشته های مرکز کارشناسی