کاردانی

کاردانی نوازندگي حرفه اي (ساز ايراني)

نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر
نام رشته علمي كاربردي: نوازندگي حرفه اي (ساز ايراني)
مقطع تحصيلي: کارداني
قابليت‌ها و توانمندي‌هاي مشترك فارغ التحصيلان: نوازندگي در
قابليت‌ها و مهارت¬هاي حرفه¬اي فارغ التحصيلان:
مشاغل قابل احراز: کارشناس موسيقي ادارات ارشاد اسلامي. اخذ مجوز آموزشگاه آزاد هنري. تاسيس شرکت تهيه و تکبر آثار صوتي و تصويري. تاسيس استوديوي صدا برداري. مدرس هنر موسيقي. نوازنده حرفه اي ادوات موسيقي در ارکستر. نوازنده  ساز ايراني و جهاني در استوديوهاي دولتي و خصوصي.  
تعريف شغل: موسيقي دان علمي
شرح وظايف و مسئوليت‌هاي اصلي شغل: توليد آثار فاخر موسيقي جهت فرهنگ سازي اجتماعي و ديني و تبليغات فرهنگي
اهميت و ضرورت شغل: بالا بردن سطح فکري و انديشه ي جامعه.
مدارك تحصيلي مورد نياز براي احراز شغل: کارشناسي و کارشناسي ارشد
مهارت‌ها و تجارب و دوره¬هاي آموزشي ويژه براي احراز شغل: دروس تئوري و عملي
وسايل و ابزار مورد نياز براي انجام دادن شغل:
خصوصيات جسماني و توانايي هاي بدني لازم براي انجام شغل:
خصوصيات رواني و توانمندي هاي لازم براي انجام شغل: سلامت روح و روان. توانايي جسمي و بدني. سلامت حس بينايي و شنوايي.
ويژگي شخصيتي براي انجام شغل: شخصيت اخلاقي با رفتار درست اجتماعي و ديني.
محل¬هاي استخدام و اشتغال: ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامي. مرکز صدا و سيماي جمهوري اسلامي. مراکز آموزشي خصوصي و دولتي. استوديوهاي خصوصي و دولتي. شرکت هاي تهيه و تکثير موسيقايي و صوتي و تصويري
مطلوبيت ها و محدوديت¬ها: نگرش اشتباه به علوم هنري
آينده شغلي و ميزان درآمد:  با احتمال خطر و درآمد معمولي
توصيه‌ها، پيشنهادها و الزامات براي داوطلبان ورود به شغل: پشت کار فراوان و خستگي ناپذيري در کار. مطالعات فراوان و نگاه علمي و فرهنگي به موسيقي

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش معرفی رشته های مرکز کاردانی کاردانی نوازندگي حرفه اي (ساز ايراني)